App screenshot
App screenshot
App screenshot
App screenshot
App screenshot
App screenshot
App screenshot
App screenshot
Spelregler

Antal spelare: 2

Spelplan: kvadrat med 5 x 5 rutor. Varje spelare har en individuell spelplan som den andra spelaren inte kan se.

Spelets gång: Spelet slumpar fram en första bokstav som placeras slumpmässigt på spelplanen. Detta är för att spelarna ska ha lika många drag (12 var). Spelarna turas sedan om att välja en bokstav.

När det är din tur ska du 1) placera bokstaven du fått av din motspelare på spelplanen och 2) välja en egen bokstav och placera den på spelplanen. Sedan trycker du på ”Bekräfta”. Nu är det motspelarens tur att placera din valda bokstav, samt en ny egen.

Bokstäverna ska placeras i rutmönstret så att de bildar så många och långa ord som möjligt. Längden på orden ger olika poäng. Högst poäng när spelplanen är fylld vinner.

 


Ord med en bokstav = 0 poäng
Ord med två bokstäver = 2 poäng
Ord med tre bokstäver = 3 poäng
Ord med fyra bokstäver = 4 poäng
Ord med fem bokstäver = 10 poäng

Max poäng/spel: 100

Ord räknas vertikalt och horisontellt, ej diagonalt. En rad kan innehålla flera poänggivande ord, tex 2 + 3. Detta ger poängen 5 (2 + 2 ger poängen 4).

För att två ord på samma rad ska räknas så får de inte ”låna” bokstäver av varandra. En rad med bokstäverna ”SAKEL” ger alltså 5 poäng (3 för SAK, 2 för EL. Inte 3 för SAK och 3 för KEL eftersom K ingår i båda orden). Man får inte heller poäng för ord i orden: Ordet SMAKA ger 10 poäng. Ordet MAKA i ordet ger inga poäng.

LetterMe använder Svenska Akademiens Ordlista.